Gå till innehåll
Hufvudsta Ridskola
Hufvudsta Ridskola

Allmäna bestämmelser - Gruppridning

Allmänna bestämmelser gällande gruppridning vid Hufvudsta Ridskola uppdaterad 2018-08-17 ___________________________________________________________________

Elever i ridgrupper får undervisning i skolridning och delas in i grupper efter ridkunskap. Avtalet ingås av förmyndare när det gäller elever under 18 år.

 1. En bestämd dag och tid i veckan är reserverad.
 2. Avgiften betalas terminsvis, enligt datum angivet på fakturor i augusti för HT och januari för VT. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och dröjsmålsränta.
 3. Vid förhinder eller sjukdom ska eleven avboka lektionen, senast kl 12.00 för lektioner på vardagar, senast kl 8.30 för helglektioner och senast kl 7.00 samma dag för morgon- och förmiddagslektioner.
 4. Avbokad lektion kan i mån av plats ridas igen av eleven inom 4 gånger från avbokningen. Rids ej lektion igen inom 4 gånger från avbokning går den förlorad. Ingen igenridning erbjuds de 2 sista veckorna på varje termin.
 5. Ej avbokad lektion enligt punkt 3 ovan går förlorad och går ej att rida igen.
 6. Vid förhinder har eleven även möjlighet att insätta annan elev (som är ridande elev och medlem i ridklubben) gäller ej specialgrupp, vilken med hänsyn till sina kunskaper och storlek skäligen kan godtas av ridläraren. Information om detta skall lämnas enligt tider för avbokning se punkt 3.
 7. Vid fler frånvarotillfällen än motsvarande 25% av en termin förbehåller sig ridskolan rätt att erbjuda platsen till annan elev nästkommande termin.
 8. Inställer ridskolan lektion äger eleven rätt till kompensation i form av ridlektion om inte Force Majeure kan åberopas. Ridskolan ska i denna situation meddela eleven i så god tid som möjligt.
 9. Ridskolan har rätt att ställa in lektion om antal elever understiger 4.
 10. Lektionstid är den tid då eleven disponerar hästen.
 11. Uppsägning av plats kan ej ske under termin. Mellan HT och VT skall uppsägning ske senast 1 månad före höstterminens slut via mejl till ridskolan.
 12. Anmälningsavgift skall betalas för att få behålla plats i ridgrupp under sommaruppehåll (mellan VT och HT).
 13. Godkänd ridhjälm ska användas vid all ridning. Barn tom 12 år skall bära hjälm även i stall och vid hantering av hästar och ponnyer.
 14. Det ingår ett schemalagt teoritillfälle per termin, gäller ej specialgrupp. I nybörjargrupper upp till P0 förekommer fler teoritillfällen enligt lektionsplanering.
 15. I seniorgrupp (S) tillämpas endast seniorpriser.
 16. Juniorer är elever ej fyllda 18 år, om elev fyller 18 under en termin så tillämpas seniorpris nästkommande termin.
 17. Som elev ska jag teckna medlemskap i Hufvudsta Ridklubb.
 18. Vi tillämpar en viktgräns om 95 kg, om elev överstiger denna gräns så skall ansvarig ridlärare informeras.
 19. Punkter 1, 4 och 6 gäller ej för Prova på och Hästlekis.

Publicerad: 2022-12-09

Senast uppdaterad: 2022-12-29

Författare: Lisa Karlsson

Besöksadress

Hufvudsta Gård

171 73 Solna

Orgnr: 556781-9106

Stallet är under terminen öppet:

Vardagar 07.30-22.00

Helger 07.30-18.00

Kontakta oss

Mail: ridskolan@hufvudstaridklubb.se besvaras vardagar

Telefon: 08-83 12 34

Telefontid 12:00 - 13-00 tisdagar och onsdagar